נדב מדר

נדב מדר

SE בכיר אפריקה ואגן הים התיכון

Nimble Storage

הרצאות מפי נדב מדר:

דוברים נוספים באירוע Nimble Storage

Open Accessibilty Menu