אבישי מנו

אבישי מנו

מנהל טכני

Nimble Storage

הרצאות מפי אבישי מנו:

דוברים נוספים באירוע Nimble Storage

Open Accessibilty Menu